Javni poziv za upis djece u program predškole za 2016./2017. godinu

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2016./2017. godinu

Objavljeno: 28.09.2016. - Objavio: Administrator

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 1011997., 10712007. i 9412013.), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63108, 9011O) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14.) Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2016./2017. PEDAGOŠKU GODINU

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ objavljuje javni poziv za upis djece u program:

1. Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2010. god. do 31.03.2011. godine

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

- Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum isprave)
- Preslike osobnih iskaznica roditelja
- Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
- Preslika kartona imunizacije
- Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja ( Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se do 20. listopada 2016. u Općini Podcrkavlje ukoliko je prebivališta djeteta i roditelja na području Općine Podcrkavlje.

POGLEDAJ DOKUMENT

izjava o pristupacnosti

Dokumenti:

Procjena rizika

Korisne poveznice: