Lista kandidata te poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Lista kandidata te poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Objavljeno: 21.05.2020. - Objavio: Administrator

Na temelju članaka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine broj 86/08., 61111., l18 i 112119"), Povjerenstvo za prijam u službu stručni suradnik za financije, proračun, javnu nabavu i EU fondove u Jedinstveni upravni odjel Općine Podcrkavlje, utvrđuje listu kandidata.


POGLEDAJ PRAVILNIK

izjava o pristupacnosti

Dokumenti:

Procjena rizika

Korisne poveznice: