Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima

Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima

Objavljeno: 30.08.2017. - Objavio: Administrator

Op?ina Podcrkavlje uklju?ila se u projekt "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" na podru?ju Brodsko-posavske upanije u 2017. godini, koji obuhva?a provedbu osnovne kemijske analize tla s uzimanjem uzoraka tla te preporukom gnojidbe radi postizanja visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomi?nosti, uz smanjenje ekološkog optere?enja okoliša.

Cijena jedne kontrole plodnosti tla je 390,00 kn s PDV-om, a sredstva potrebna za provo?enje projekta osigurat ?e se u sljede?im udjelima:

•    Brodsko – posavska upanija     50% ili 195,00 kn po uzorku
•    Op?ina Podcrkavlje     30% ili 117,00 kn po uzorku
•    krajnji korisnici usluge, poljoprivredna gospodarstva    20% ili   78,00 kn po uzorku

Pozivamo sve poljoprivrednike koji ele sudjelovati u ovom projektu da preuzmu propisani obrazac – zahtjev za uzimanje uzorka tla u prostorijama Op?ine Podcrkavlje svakim radnim danom od 8,00 – 14,00 sati ili na web stranici Op?ine Podcrkavlje.


OBRAZAC ZAHTJEVA