Javni poziv

Javni poziv

Objavljeno: 21.06.2017. - Objavio: Administrator

Poštovani stanovnici Općine Podcrkavlje, Udruge, OPG-ovi i drugi zainteresirani građani, temeljem čl. 85 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), općina Podcrkavlje razmatra potrebu o izradi 2. Izmjena i dopuna PPUO Podcrkavlje.

U tijeku je analiza važećeg PPUO Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 12/2001,  13/2003, 04/2005 i 23/14-usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju) i izrada Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna PPUO Podcrkavlje koju će slijedom čl. 86  Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13) razmatrati/i donijeti Općinsko vijeće općine Podcrkavlje.

ZA DEFINIRANJE ELEMENATA OBUHVATA IZMJENA I DOPUNA MOLIMO VAS ISKAZ VAŠIH ZAHTJEVA I POTREBA.

Važeći PPUO Podcrkavlje (Sl. vj. BPŽ 12/2001, 13/2003, 04/2005,  i 23/14-usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju) možete preuzeti s web stranice Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije: (www.bpzzpu.hr), kao i obrazac zahtjeva za izmjene i/ili dopune PPUOP.

Rok za dostavu podataka je 15 dana na adresu općine osobno, poštom ili e-mailom.
Za sve dodatne informacije kontaktirati Općinu Podcrkavlje tel.: 035/221-109.

PREUZMI ZAHTJEV

S poštovanjem!

NAČELNIK OPĆINE
Tomislav Trtanj

izjava o pristupacnosti

Dokumenti:

Procjena rizika

Korisne poveznice: