Javni poziv

Javni poziv

Objavljeno: 04.05.2017. - Objavio: Administrator

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji grani?e sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste ''Cesta kroz selo'' u naselju Dubovik, k.o. Dubovik, ''Gradac'' i ''Dvorište'' u naselju Kindrovo, k.o. Kindrovo i ''Put za Mari?a brdo'' u naselju Rastušje, k.o. Rastušje, da Op?ina Podcrkavlje kao upravitelj zapo?inje s postupkom evidentiranja navedenih nerazvrstanih cesta u navedenim katastarskim op?inama.

Radovi zapo?inju dana 10. svibnja 2017. godine i od toga datuma Op?ina Podcrkavlje zapo?inje s obiljeavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene cesta uz stru?nu pomo? ovlaštenog inenjera geodezije Stjepana Rakiti?a dipl.ing.geod. GEO 76 iz GEOKOD d.o.o. Slavonski Brod, M. Gupca 30.

POGLEDAJ DOKUMENT