Javni poziv

Javni poziv

Objavljeno: 21.03.2017. - Objavio: Administrator

Prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima s područja Općine Podcrkavlje za akademsku godinu 2016./2017. godinu.


1.    Za akademsku godinu 2016./2017. u Proračunu Općine Podcrkavlje osigurana su sredstva kao financijska pomoć studentima.
2.    Pravo podnošenje zahtjeva za jednokratnu financijsku pomoć imaju redovni studenti, redovno upisane godine, koji udovoljavaju sljedećim uvjetima i kriterijima:

-  da studenti i njihovi roditelji imaju prebivalište na području Općine Podcrkavlje
-  da su redovni studenti Višeg ili Visokog učilišta,
-  da roditelji/skrbnici/ili šira obitelj (baka, djed) domaćinstva na čijoj adresi je prebivalište studenta nemaju nikakvog dugovanja prema Općini Podcrkavlje

3.    Svi studenti koji ostvare pravo na financijsku pomoć dobivaju jednaki iznos. Jednokratna financijska pomoć uplaćuje se nakon podnošenja zahtjeva po njegovoj obradi.

4.    Zahtjevi se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podcrkavlje, Podcrkavlje,  Trg 108. brigade ZNG br. 11, osobno ili poštom preporučeno, isključivo na popunjenom  zahtjevu. Obrazac Zahtjeva može se preuzeti u općini ili na web stranici općine  www.podcrkavlje.hr  

5.    Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

a)    originalnu potvrdu fakulteta o redovno upisanoj godini,
b)    preslik prve stranice indeksa sa fotografijom
c)    preslik žiro-računa ili tekućeg računa s brojem IBAN
d)    preslik osobne iskaznice
e)    dokaz o nepostojanju duga prema Općini Podcrkavlje (provjera u općinskim evidencijama obveznika)

6.    Rok za predaju zahtjeva je 31. srpnja  2017. godine bez obzira na način dostave.
7.    Nepravodobni i nepotpuni Zahtjevi neće se razmatrati.

NAČELNIK OPĆINE
Tomislav Trtanj

KLASA: 602-01/17-01/3
URBROJ: 2178/13-02-17-2
Podcrkavlje, 20. ožujka 2017

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći redovnim studentima
Studenti zahtjev