Obavijest o podjeli kućnih brojeva

Obavijest o podjeli kućnih brojeva

Objavljeno: 13.02.2017. - Objavio: Administrator

Poštovani,
obzirom da je zadnji popis stanovništva bio 2011.g., a naredni je planiran za 2021. godinu, Općina Podcrkavlje je u obvezi poduzeti  sve potrebne mjere kako bi se na vrijeme ostvarili preduvjeti za kvalitetno provođenje popisa.

Sukladno odredbama Zakona o naseljima („NN“ br. 54/88) Općina Podcrkavlje ima obvezu postaviti table naziva ulica i trgova, a
sukladno istom Zakonu utvrđena je obveza vlasnika, odnosno korisnika objekta da pločicu s kućnim brojem postavi o svom trošku. Kako bi se na vrijeme ostvario i taj preduvjet, Općina Podcrkavlje osigurala je potrebne kućne brojeve.

Općinski namještenik – komunalni radnik će u razdoblju veljača/ožujak 2017. godine pristupiti podjeli izrađenih kućnih brojeva svakom domaćinstvu i to bez plaćanja naknade za njegovu izradu.
Molim Vas da po dolasku komunalnog radnika u vaše kućanstvo na obrascu svojim potpisom potvrdite primitak istog.

Pločice kućnih brojeva su izrađene sukladno članku 11.  Pravilnika o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te obilježavanja zgrada brojevima („NN“ 04/90), a vlasnici, odnosno korisnici objekta dužni su ga postaviti sukladno članku 12. istog Pravilnika: „Pločica s brojem zgrade postavlja se na zgradu tako da je vidljiva s ulice odnosno javne ili druge ceste od koje se pristupa zgradi i to desno od ulaza, neposredno iznad ulaza ili na dijelu zgrade koji je bliži ulazu.“

Komunalni redar vršit će kontrolu postavljanja kućnih brojeva, te Vas molimo da iste postavite sukladno uputama iz ove obavijesti i Pravilnika, i to u što mogućem kraćem roku, a najkasnije u roku mjesec dana od dana primitka kućnog broja.
S poštovanjem,

NAČELNIK OPĆINE
Tomislav Trtanj


 

izjava o pristupacnosti

Dokumenti:

Procjena rizika

Korisne poveznice: