Izvjetaji o potronji dodijeljenih prora?unskih sredstava - udruge

Izvjetaji o potronji dodijeljenih prora?unskih sredstava - udruge

Objavljeno: 16.01.2017. - Objavio: Administrator

Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom ra?unovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (N.N. br. 31/15) propisana je obveza izvještavanja o potrošnji sredstava iz javnih izvora uklju?uju?i i sredstva iz dravnog prora?una i prora?una jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave. Za izvještavanje o potrošnji prora?unskih sredstava za poslovnu godinu propisan je obrazac PROR-POT, a dostavlja se davatelju sredstava.

POGLEDAJ DOKUMENT