Obavijest malim proizvo?a?ima jakih alkoholnih pi?a...

Obavijest malim proizvo?a?ima jakih alkoholnih pi?a...

Objavljeno: 04.01.2017. - Objavio: Administrator

Unato? izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama koje stupaju na snagu 01. sije?nja 2017. godine i kojima se uvode odre?ene izmjene za male proizvo?a?e jakog alkoholnog pi?a tzv. rakijaše, obveze za rakiju proizvedenu u 2016. godini ostaju iste kao i prijašnjih godina.

POGLEDAJ DOKUMENT