Sustav za zaprimanje obavavijesti o nepropisno odba?enom otpadu

Sustav za zaprimanje obavavijesti o nepropisno odba?enom otpadu

Objavljeno: 13.11.2016. - Objavio: Administrator

Sukladno odredbi ?lanka 36. stavka 2. Zakona o odrivom gospodarenju otpadom  („Narodne novine“, broj 94/13), obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odba?enom otpadu.

Op?ina Podcrkavlje je navedenu zakonsku obvezu ispoštovala, te je donesena Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odba?enom otpadu ( preuzmi ODLUKU ).

Ukoliko primijetite nepropisno odba?en otpad, potrebno je popuniti priloen obrazac i isti dostaviti na na e-mail: opcina-podcrkavlje@sb.t-com.hr ili poštom na adresu Op?ina Podcrkavlje, Trg 108. brigade ZNG br. 11, 35201 Podcrkavlje.

Obrazac za prijavu preuzmite OVDJE.