Odluka o započinjanju postupka ocj. o potrebi provedbe strat. procjene.

Odluka o započinjanju postupka ocj. o potrebi provedbe strat. procjene.

Objavljeno: 03.01.2016. - Objavio: Administrator

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 21. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine br. 64/08), članka 47. Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 4/13) i članka 3. Odluke o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Podcrkavlje od 2015. do 2020. godine („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije br. 23/14), općinski načelnik općine Podcrkavlje donio je ODLUKU o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Strategije - Programa ukupnog razvoja Općine Podcrkavlje 2015. – 2020. na okoliš.

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA
STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE PODCRKAVLJE
PRILOG 1