Poziv za sudjelovanje na informativnim radionicama

Poziv za sudjelovanje na informativnim radionicama

Objavljeno: 27.10.2015. - Objavio: Administrator

Poziv za sudjelovanje na informativnim radionicama - Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu.

CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske upanije u suradnji s partnerima (LAG Posavina, op?ina Brodski Stupnik i Volonterski centar Slavonski Brod) provode projekt „Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu“ koji je financiran sredstvima Europske iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007.-2013., Širenje mree socijalnih usluga u zajednici – faza III.

Projektom ?e se unaprijediti vještine i znanja 90 nezaposlenih roditelja koji ?e tijekom provedbe projekta imati mogu?nost zbrinjavanja djece u igraonicama s programima usmjerenim prema intelektualnom, kreativnom i psihološkom razvoju djeteta.

Kako bi se ostvarila svrha projekta, tijekom provedbe ?e se provesti ?itav niz aktivnosti koje uklju?uju edukativne aktivnosti u svrhu ja?anja konkurentnosti nezaposlenih roditelja na trištu rada, s ciljem podizanja ekonomske aktivnosti u mladim obiteljima u ruralnim podru?jima, te stvaranje pravnih i materijalnih preduvjeta za rad s predškolskom djecom, u smislu osnivanja igraonica za djecu predškolske dobi na podru?ju LAGa Posavina.

U svrhu informiranja javnosti te ciljne skupine ovog projekta, planirano je odravanje info radionica na šest lokacija na podru?ju LAG- a Posavina.

Info radionice odrat ?e se u šest op?ina LAGa Posavina prema sljede?em rasporedu:

Op?ina Brodski Stupnik: 27.10.2015. u 10 sati u prostoru op?ine (S. Radi?a 117, Brodski Stupnik)
Op?ina Sibinj: 27.10.2015. u 12:30 sati u prostorima op?ine (108. brigade ZNG 6, Sibinj)
Op?ina Podcrkavlje: 28.10.2015. u 10 sati u prostoru NK Podcrkavlje
Op?ina Bebrina: 29.10.2015. u 10:30 sati u prostoru op?ine (Bebrina 83)
Op?ina ?aglin: 2.11.2015. u 11 sati u prostoru NK ?aglin
Op?ina Nova Kapela: 3.11.2015. u 10 sati u prostoru Op?ine (Trg Kralja Tomislava 9, N. Kapela)
Op?ina Oriovac: 3.11.2015. u 12:30 sati u prostoru Op?ine (Trg hrvatskog preporoda 1, Oriovac)

Za dodatne informacije obratite se u CTR – Razvojnu agenciju Brodsko-posavske upanije d.o.o. na telefon 035/441-604 (kontakt osobe Mira Kova? i Martina Brigljevi?) ili na mail:

mira@ctr.hr
martina@ctr.hr