Poziv svim gosp. subjektima, institucijama, udrugama, pojedincima

Poziv svim gosp. subjektima, institucijama, udrugama, pojedincima

Objavljeno: 29.07.2015. - Objavio: Administrator

Op?ina je radi boljeg i u?inkovitijeg korištenja strukturnih EU fondova odlu?ila izraditi Strateški razvojni program Op?ine Podcrkavlje financiran iz Programa ruralnog razvoja – podmjera 7.1 – izrada Strateških razvojnih programa.

S obzirom da Vi svojim doprinosom moete unaprijediti izradu Strateškog razvojnog programa, tako da odgovorite na Anketni upitnik u prilogu ovog ?lanka, koji je napravljen radi prepoznavanja objektivnosti pregleda stanja te uz Vašu pomo?, prepoznali daljnju viziju razvoja Op?ine i definirali put razvoja kroz postavljene dugoro?ne ciljeve, razvojne prioritete, mjere i aktivnosti ka odrivom razvoju svih naselja na podru?ju op?ine Podcrkavlje.

Popunjeni anketni upitnik moete poslati poštom na adresu Op?ina Podcrkavlje, Trg 108. brigade ZNG 11, 35201 Podcrkavlje, ili osobno dostaviti u Op?inu.

Rezultati anketnog upitnika koristit ?e se isklju?ivo radi izrade Strateškog razvojnog programa Op?ine te se ne?e koristiti ni u kakve druge svrhe.

Unaprijed se zahvaljujemo!

OTVORI ANKETU