Donacije udrugama u 2014.

Donacije udrugama u 2014.

Objavljeno: 04.02.2015. - Objavio: Administrator

Na temelju ?lanka 10. stavka 1, to?ke 6. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13), objavljuje se popis korisnika donacija Op?ine Podcrkavlje.

POGLEDAJ DOKUMENT