Općina Podcrkavlje - Službene straniceIzvjetaji o potronji dodijeljenih prora?unskih sredstava - udruge

16.01.2017.

Izvjetaji o potronji dodijeljenih prora?unskih sredstava - udruge

Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom ra?unovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (N.N. br. 31/15) propisana je obveza izvještavanja o potrošnji sredstava iz javnih izvora uklju?uju?i i sredstva iz dravnog prora?una...

Obavijest malim proizvo?a?ima jakih alkoholnih pi?a...

04.01.2017.

Obavijest malim proizvo?a?ima jakih alkoholnih pi?a...

Unato? izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama koje stupaju na snagu 01. sije?nja 2017. godine i kojima se uvode odre?ene izmjene za male proizvo?a?e jakog alkoholnog pi?a tzv. rakijaše, obveze za rakiju proizvedenu u 2016. godini ostaju iste kao i prijašnjih godina.
&nbs

Obavijest roditeljima

27.12.2016.

Obavijest roditeljima

Svi roditelji kojima su djeca obveznici poha?anja predškole mole se da prisustvuju roditeljskom sastanku koji ?e se odrati u prostorijama Op?ine Podcrkavlje, 13.01.2017. u 9 h.

Javni poziv

05.12.2016.

Javni poziv

Op?ina Podcrkavlje kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom podru?ju Op?ine Podcrkavlje, objavljuje javni poziv.

Sustav za zaprimanje obavavijesti o nepropisno odba?enom otpadu

13.11.2016.

Sustav za zaprimanje obavavijesti o nepropisno odba?enom otpadu

Sukladno odredbi ?lanka 36. stavka 2. Zakona o odrivom gospodarenju otpadom  („Narodne novine“, broj 94/13), obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odba?enom otpadu.

 

Obavijest

08.11.2016.

Obavijest

Odvoz glomaznog otpada, koncesionar "Jakob Becker" d.o.o. dana 17.11.2016.god. (?etvrtak) odvozi glomazni otpad iz svih naselja Op?ine Podcrkavlje.

Poziv stanovnitvu Op?ine Podcrkavlje za kreiranje prora?una za 2017.

12.10.2016.

Poziv stanovnitvu Op?ine Podcrkavlje za kreiranje prora?una za 2017.

Poštovani stanovnici Op?ine Podcrkavlje i ?lanovi Vije?a mjesnog odbora, Op?inska  uprava Vas poziva da sudjelujete u kreiranju prora?una Op?ine Podcrkavlje.

 

Odluka o sufinanciranju nabavke udbenika u?enicima 2016./2017.

03.10.2016.

Odluka o sufinanciranju nabavke udbenika u?enicima 2016./2017.

Ovom Odlukom odre?uje se pravo na nov?anu pomo? u nabavci udbenika za sve u?enike od 1. do 8. razreda koji poha?aju nastavu u osnovnoj školi "Bla Tadijanovi?" Podvinje ili u podru?noj školi u Podcrkavlju, a ?iji roditelji imaju prebivalište na  podru?ju Op?ine P