Općina Podcrkavlje - Službene straniceJavni poziv

04.05.2017.

Javni poziv

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji grani?e sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste ''Cesta kroz selo''

Odvoz glomaznog otpada

18.04.2017.

Odvoz glomaznog otpada

Dana 04.05.2017. (?etvrtak) odvozi se glomazni otpad.

Javni poziv

21.03.2017.

Javni poziv

prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne nov?ane potpore studentima s podru?ja Op?ine Podcrkavlje za akademsku godinu 2016./2017. godinu.

Informativno pravni centar provodi informiranje i savjetodavnu...

21.03.2017.

Informativno pravni centar provodi informiranje i savjetodavnu...

Informativno pravni centar provodi informiranje i savjetodavnu pravnu pomo? u svrhu sprje?avanja zlouporabe ugovora o dosmrtnom i doivotnom uzdravanju.

Obavijest o podjeli ku?nih brojeva

13.02.2017.

Obavijest o podjeli ku?nih brojeva

Poštovani, obzirom da je zadnji popis stanovništva bio 2011.g., a naredni je planiran za 2021. godinu, Op?ina Podcrkavlje je u obvezi poduzeti  sve potrebne mjere kako bi se na vrijeme ostvarili preduvjeti za kvalitetno provo?enje popisa.

Dopis za predavanja

01.02.2017.

Dopis za predavanja

LAG Posavina ?e tijekom ove godine krenuti sa raspisivanjem natje?aja za mjere i tipove operacija iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Popis korisnika donacija Op?ine Podcrkavlje u 2016. godini

20.01.2017.

Popis korisnika donacija Op?ine Podcrkavlje u 2016. godini

Na temelju ?lanka 10. stavka 1, to?ke 6. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13), objavljujemo popis korisnika donacija Op?ine Podcrkavlje u 2016. godini.

Godinji plan objave natje?aja za financiranje aktivnosti, projekta...

17.01.2017.

Godinji plan objave natje?aja za financiranje aktivnosti, projekta...

Jedinstveni upravni odjel Op?ine  Podcrkavlje na temelju ?lanka 12. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za op?e dobro koje provode udruge sredstvima prora?una Op?ine Podcrkavlje...