Općina Podcrkavlje - Službene straniceJavni poziv

22.12.2017.

Javni poziv

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji grani?e sa zemljištem na kojemu su izvedene nerazvrstane ceste

Javni poziv

29.11.2017.

Javni poziv

Op?ina Podcrkavlje kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom podru?ju Op?ine Podcrkavlje, objavljuje javni poziv.

Javni poziv

28.11.2017.

Javni poziv

Javni poziv za iskaz interesa vo?ara i povrtlara sa podru?ja LAG-a Posavina u svrhu osnivanja proizvo?a?ke organizacije.

Obavijest

16.11.2017.

Obavijest

Odvoz glomaznog otpada

Javni poziv

05.10.2017.

Javni poziv

Op?ina Podcrkavlje objavljuje Javni poziv za upis djece u Program predš. odgoja za pedagošku 2017./2018. godinu, u trajanju od 250 sati, koji provodi u suradnji s vrti?em "Ivan?ica", Oriovac.

Informacija o odluci...

27.09.2017.

Informacija o odluci...

Informacija o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Op?ine Podcrkavlje od 2017.-2022. godine na okoliš.

Javna rasprava o nacrtu plana gospodarenja otpadom Op?ine

27.09.2017.

Javna rasprava o nacrtu plana gospodarenja otpadom Op?ine

Javna rasprava o nacrtu plana gospodarenja otpadom Op?ine Podcrkavlje za razdoblje 2017. - 2022. godine.

Javni poziv

14.09.2017.

Javni poziv

Kreiranje op?inskog prora?una za 2018. godinu.