Općina Podcrkavlje - Službene stranicePravila i postupak za prethodnu provj. znanja i sposobnosti kandidata

17.11.2015.

Pravila i postupak za prethodnu provj. znanja i sposobnosti kandidata

Javni natje?aj za prijam u slubu na radno mjesto referent za ra?unovodstvo i financije,  na neodre?eno radno vrijeme, objavljen je u ''Narodnim novinama'' br. 124/15., od  13.11. 2015. godine.

Tribine o aktivizmu mladih i pokretanju incijativa

28.10.2015.

Tribine o aktivizmu mladih i pokretanju incijativa

Bebrinska udruga mladih tijekom studenoga organizira Tribine o aktivizmu mladih i pokretanju incijativa kao doprinos razvoju lokalne zajednice u sklopu projekta Lokalni info centar za mlade Bebrina.

Poziv za sudjelovanje na informativnim radionicama

27.10.2015.

Poziv za sudjelovanje na informativnim radionicama

Poziv za sudjelovanje na informativnim radionicama - Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu.

Po?etak provedbe projekta "Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu"

25.09.2015.

Po?etak provedbe projekta

Dana 15. rujna 2015., potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, zapo?ela je provedba projekta pod nazivom "Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu", koji je pripremljen u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga: "Širenje mree socijalnih usluga u zajednici -

Proglaenje stanja elementarne nepogode

18.08.2015.

Proglaenje stanja elementarne nepogode

Odlukom upana Brodsko-posavske upanije proglašeno je stanje elementarne nepogode izazvane sušom.

Poziv svim gosp. subjektima, institucijama, udrugama, pojedincima

29.07.2015.

Poziv svim gosp. subjektima, institucijama, udrugama, pojedincima

Op?ina je radi boljeg i u?inkovitijeg korištenja strukturnih EU fondova odlu?ila izraditi Strateški razvojni program Op?ine Podcrkavlje financiran iz Programa ruralnog razvoja – podmjera 7.1 – izrada Strateških razvojnih programa.

Natje?aj za davanje u zakup poslovnog prostora

21.07.2015.

Natje?aj za davanje u zakup poslovnog prostora

Raspisuje se natje?aj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Op?ine Podcrkavlje.

Obavijest poljoprivrednicima

27.05.2015.

Obavijest poljoprivrednicima

Obavijest poljoprivrednicima vezano za privremeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu drave.